انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

.

.

.
* ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

.

.

.

 * ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

.

.

.

 * ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

.

.

.

* ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

.

.

.

* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

.

.

.

 * ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

.

.

.

* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

.

.

.

* ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

.

.

.

* ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

.

.

.

* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *